De centra van het toerisme in Noord-Brabant No. 3 en 4, 1936